Jeśli komuś chcesz tylko dawać nic w zamian nie oczekując to znaczy, że kochasz..