Wzruszające pytanie chłopca. A Ty wierzysz w niebo?