Kawał  przychodzi baba do lekarza. Śmieszy obrazek z dowcipem o babie i lekarzu.