Możesz zmienić wszysto, zacznij od zmiany myślenia.