Czas i zdrowie są najważniejsze.

Mądry Cytat Denis Waitley