Codziennie pięlęgnuj szacunek do samego siebie. To bardzo ważne by się szanować i akceptować.