Dobro i zło. Śmieszny obrazek poruwnuje dobro i zło do dni pracujących.