Jeszcze nikt nie stał się wielki przez wywyższanie się.