Każda radość, którą niesiemy innym zawsze do nas powróci.