Śmieszny obrazek o logice zielonych i Unii Europejskiej.