Przyczyną Twojej złości nigdy nie jest drugi człowiek ale Twoje myśli.