Aby krytyka była konstruktywna należy zakończyć zdanie pozytywnym akcentem.