"Życie jest dziwne, potrzeba smutku aby wiedzieć czym jest szczęście, hałasu by docenić cisze, a nieobecności by docenić obecność." Cytat o życiu.