Czy znasz odpowiedź na tą logiczną odpowiedź matematyczną? 

 

Szukana liczba to 15. Jeśli wyszło Ci 16 to pamiętaj o kolejności wykonywanych działań matematycznych, ( mnożenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem) i policz jeszcze raz.