Czasami najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca w Twoim sercu. - A.A. Mine