Kawał o tym jak ksiądz zgubił się w górach i o Bacy, który go spotkał.