Kochajmy ludzi takimi jakimi są, bez względu na ich wady.