Słowa rodziców, docenisz po latach.. Szanuj ich bo są unikalni.