Można się z drugim spierać  ale nie wolno nim pogardzać.