Kanon urody kobiety kiedyś vs teraz. Jest podobieństwo?