Zobacz jak wygląda nauczyciel na początku i pod koniec roku.