Wraz z końcem roku dziękuje wszystkim którzy wywołali uśmiech na mojej twarzy.