Życia nie da się powtórzyć. Krótki wiersz o życiu.