Piękny i wzruszający wiersz o życiu, łzach i człowieku.